2012.02.10. KTK–FMK Diplomaosztó Kari Tanácsülés


Karunk és a Faipari Mérnöki Kar együtt tartotta diplomaosztó nyilvános tanácsülését, ezzel kifejezve nem csak az együttműködést, hanem a karok közötti évekre visszanyúló barátságot is kifejezve.

 

A tanácsülés Prof. Dr. Takáts Péter,  a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatási rektorhelyettesének ünnepi beszédével kezdődött, majd Prof. Dr. Székely Csaba, dékán úr köszöntötte a jelen levőket.

Az ünnepség az alábbi kitüntetések átnyújtásával folytatódott.

Oktatói kitüntetések

A 2011/2012. tanévben magas szintű tudományos tevékenységét, oktatói és előadói képességét a törvényben meghatározott módon bizonyította:

 • Dr. Gilányi Zsolt okleveles közgazdász
 • Dr. Katits Etelka okleveles közgazdász
 • Dr. Peter Hauser a szociális- és gazdaságtudományok magistere
 • Dr. Vértesy László okleveles közgazdász
 • Dr. Hofmann Tamás okleveles vegyészmérnök

Az egyetem Habilitációs Bizottsága a Gazdálkodás- és szervezéstudományokban, valamint a Faanyagtudományok- és technológiák tudományokban nevezetteket önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával felruházza, részükre az oklevelet kiadja.

Hallgatói kitüntetések

Rektori Dicséret:

 • Pethő Bálint
 • Kornyik Kálmán

Kiváló Hallgató Emlékérem:

 • Endrődy Anikó
 • Tukovics Szabina

Dékáni Dicséret:

 • Dobos Zsuzsa
 • Ionescu Astrid
 • Kéri Adrienn
 • Mácsodi Bianka
 • Nagy Dániel Attila
 • Stipkovics Réka

Ezt követően a Közgazdaságtudományi Kar oktatási dékánhelyettese, Dr. Fábián Attila egyetemi docens, ismertette a Közgazdaságtudományi Kar Záróvizsga Bizottságainak munkáját és a záróvizsgák eredményeit.

„Jelentem, hogy a Karon 2011. december 4. – 2012. január 27. között működő 14 záróvizsga bizottság előtt összesen 129 jelölt jelentkezett záróvizsgára. 126 fő eredményesen záróvizsgázott jelölt, a Nyugat-magyarországi Egyetem Tanulmányi Rendjében megszabott tanulmányi követelményeknek eleget tett, és a szakképzettséget megszerezte és közülük 85 fő veheti át az oklevelét.”

Ez az esemény minden hallgató életében egy fontos mérföldkő, több éves munkájuk gyümölcse. Egy időszak vége, valami újnak a kezdete. Mindazok, akik eleget tettek tanulmányi kötelezettségüknek oklevelet kapnak és közgazdászként, okleveles közgazdászként, okleveles szakértőként illetve szakközgazdászként folytathatják munkájukat, tanulmányaikat. Ezúton is gratulálunk a friss diplomásoknak!

 

Link:

A képek megtekinthetők itt >>

Az ünnepségen készült fényképek további része megtekinthető a KTK Facebook oldalán