2011.07.15. Új intézet a Közgazdaságtudományi KaronInnovatív Stratégiák Intézet.

 

A 2010/11-es tanév utolsó Szenátus ülése új intézetet hozott létre a NYME Közgazdaságtudományi Karán. Az Innovatív stratégiák Intézet nem egyszerűen csak egy tudományterület oktatási és kutatási feladatait látja el, hanem emellett egy nagy nemzetközi projekt megvalósításán is fáradozni fog.

A Nyugat-magyarországi Egyetem fontosnak tartja a tudományos kutatás és fejlesztés, és az ehhez szükséges nemzetközi kapcsolatok erősítését. A gazdaság fejlesztésének igénye is szükségessé teszi a nemzetközi innovációs hálózatokba történő bekapcsolódást. Erre nyílott lehetőség a Stanford University (California), illetőleg a Szilíciumvölgy néhány más egyetemével és a The John Ernest alapítvánnyal történt kapcsolatfelvétellel. Ennek nyomán alakult ki az Innovatív Stratégiák Nemzetközi Kezdeményezés, amely innovatív gondolatok, ötletek, tervek felkarolását, díjazását és megvalósításuk kockázati tőke vállalkozások segítségével történő megvalósítását eredményezheti. Ennek érdekében Magyarországon olyan rendszer kiépítésére kerülhetne sor, amelynek eredményeképpen egy a davosi értekez-lethez hasonló, de a jelen gazdasági kérdései helyett a jövő problémáira megoldást kereső nemzetközi szimpózium sorozat valósulhatna meg.

A szimpózium-sorozat kutatási hátterét és szervezési bázisát az Innovatív stratégiák Intézet biztosíthatja. Az éves rendszerességgel megtartandó szimpózium egy erre a célra alkalmas magyarországi színhelyen kerülne megrendezésre. A szimpózium sorozat középpontjában nemzetközi tudományos konferenciák, továbbá egyetemi hallgatók részére meghirdetésre kerülő nemzetközi üzleti terv versenyek állnának. A versenyen az egyetemi hallgatókból álló csapatok előre meghatározott innovációs témakörben dolgoznának ki üzleti terveket, amelyeket egy főleg kockázati tőkés vállalkozókból álló nemzetközi zsűri értékelne. A rendezvények pénzügyi hátterét nemzetközi (elsősorban észak-amerikai és német) alapítványok biztosítanák. A rendezvények támogatói között remélhetjük a Band of Angels szervezetet, azaz a Szilíciumvölgy kockázati tőkés vállalkozóinak szövetségét.

Az Intézet profiljába egyrészről a korszerű, innovatív tartalmat hordozó tantárgyak, kutatási témák tartoznak (így a stratégiai menedzsment, az innováció menedzsment, a változtatás menedzsment, a tudásmenedzsment), de az ezeket megalapozó fontos kutatásmódszertani, gazdaságelemzési és gazdasági informatikai területek is ebbe az intézetbe kerülnek. Az Intézet tudományos munkáját egy nemzetközi tanácsadó testület irányítja, melynek elnöke Kenneth C. Kaufman, a Stanford Egyetem emeritusa.

Prof. Dr. Székely Csaba