2011.07.01. Diplomaosztó Kari Tanácsülés2011. július 1-én került sor a Közgazdaságtudományi Kar Diplomaosztó Kari Tanácsülésére, a 2010/2011. tanév tanévzárójára.

 

A himnusz eléneklése után a tanácsülés Prof. Dr. Faragó Sándor rektor úr ünnepi köszöntő beszédével kezdődött, majd Prof. Dr. Székely Csaba dékán úr köszöntötte a jelenlévőket és mondta el gondolatait.

Az alábbi kitüntetések és kinevezések átadásával folytatódott az ünnepség.

Oktatói, dolgozói kitüntetések:

– egyetemi magántanári cím:

 • Dr. habil Bártfai Zoltán, az orvostudomány habilitált doktora;

– címzetes egyetemi tanár cím:

 • Dr. Bernhard Seyr okleveles közgazdásztanár,
 • Dr. Farkas György okleveles közgazdász,
 • Dr. Kovács Dezső okleveles üzemszervező agrármérnök,
 • Dr. Béres György okleveles vegyész;

– címzetes egyetemi docensi cím:

 • Dr. Bihari István jogász, okleveles külkereskedelmi szakjogász,
 • Havas András okleveles gépészmérnök,
 • Magyari Ákos okleveles közgazdász,
 • Novákné dr. Pékli Márta gyógyszerész;

– "kiváló oktató" kitüntetés:

 • Prof. Dr. Kiss Éva egyetemi tanár,
 • Tóthné dr. Szabó Erzsébet adjunktus;

– "kiváló dolgozó" kitüntetés:

 • Rosta Dóra intézeti titkár;

– "rektori dicséret" kitüntetés:

 • Dr. Fórián-Szabóné Horváth Margit főtanácsadó,
 • Dr. Gulyás Gyula főtanácsadó,
 • Dr. Koloszár László adjunktus;

– "dékáni dicséret" kitüntetés:

 • Prof. Dr. Blahó András egyetemi tanár,
 • Dr. Fábián Attila egyetemi docens,
 • Dr. Szűts István egyetemi docens,
 • Paár Dávid tanársegéd.

Hallgatói kitüntetések:

– Alma Mater kitüntetés:

 • Keresztes Gábor okleveles közgazdász;

– "rektori dicséret" kitüntetés:

 • Pirger Tamás okleveles közgazdász,
 • Ékes Szeverin Kristóf hallgató,
 • Fazekas Nikolett hallgató,
 • Kornyik Kálmán hallgató;

– "kiváló hallgató emlékérem" kitüntetés:

 • Tarró Adrienn okleveles közgazdász,
 • Závecz Szilvia okleveles közgazdász;

– "dékáni dicséret" kitüntetés:

 • Hécz Roland Miklós okleveles közgazdász-jelölt,
 • Nagy Dániel Attila okleveles közgazdász-jelölt.

A Hallgatói Önkormányzat által adományozott kitüntetések:

– "Dolgozó a hallgatókért" kitüntetés:

 • Árendásné Fekete Márta ügyvivő szakértő;

– "Hallgató a hallgatókért" kitüntetés:

 • Pirger Tamás okleveles közgazdász.

Habilitációs oklevél:

 • Dr. Fábián Attila okleveles erdőmérnök,
 • Dr. Obádovics Csilla okleveles üzemszervező agrármérnök.

Doktori cím:

 • Ajkay Adrián,
 • Burik Mónika,
 • Farmasi Attila,
 • Happ Éva,
 • Kurucz Attila,
 • Dr. Máté Zoltán,
 • Petőné Csuka Ildikó,
 • Polgárné Hoschek Mónika,
 • Szirtes Tamás,
 • Dr. Vértesy László.

Elérkezett az oklevél átadás ünnepélyes pillanata. Mindazoknak, akik eleget tettek tanulmányi kötelezettségüknek, oklevelet nyújtanak át, melyben törvényeink szerint elismerik végzettségüket, hogy szakmájuk, hazánk, az emberiség javára tevékenykedhessenek.
Dr. Fábián Attila egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes ismertette a Záróvizsga Bizottságok munkáját, a záróvizsgák eredményeit:
"Jelentem, hogy a Karon 2011. június 20-26. között működő 16 záróvizsga bizottság előtt összesen 170 jelölt jelentkezett záróvizsgára... Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy 170 fő eredményesen záróvizsgázott jelölt, a Nyugat-magyarországi Egyetem Tanulmányi Rendjében megszabott tanulmányi követelményeknek eleget tett, és a szakképzettséget megszerezte és közülük 121 fő veheti át az oklevelét."

A hallgatók fogadalomtétele után az oklavalak átadására került sor.

Zárásképpen Prof. Dr. Székely Csaba az alábbi szavakkal búcsúzott végzett hallgatóinktól:
"Most az ünnepélyes közgazdászavatás befejeztével, szeretettel köszöntöm Önöket azzal a bensőséges óhajtással, hogy mindaz, amit ünnepélyesen fogadtak, életükben a legteljesebb valósággá váljék. Kérem, egész munkájuk és további tanulmányaik során törekedjenek arra, hogy a közgazdaságtan területén egyre több szakismeretet szerezzenek és esküjükhöz híven."
Majd a Szózat elénéklésével zárult az ünnepség.

A friss diplomásainknak, valamint a kitüntetésben részesülő kollégáinknak ezúton gratulálunk!

Takács Eszter

Link:

A dékáni köszöntő megtekintése >>

A képek megtekinthetők itt >>