2011.02.11. Kari diplomaosztó ünnepség


151 hallgató vette át oklevelét, illetve a képzettségéről szóló igazolását február 11-én Karunk diplomaátadó nyilvános tanácsülésén. Az ünnepségen négy doktort avattak.

 

A végzett hallgatókat, a doktorjelölteket és a vendégeket az egyetem nevében Prof. Dr. Faragó Sándor rektor, a kar nevében Prof. Dr. Székely Csaba dékán köszöntötte.

A Közgazdaságtudományi Karnak a 2010/11-es tanév őszi szemeszterében végzett hallgatói közül magas színvonalú szakmai munkájáért és tanulmányi eredményeiért, valamint az egyetem hírnevének öregbítéséért Alma Mater kitüntetésben részesült Takáts Klaudia Anikó közgazdász, az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott közösségi munkájáért rektori dicséretben részesült Erdősi Botond közgazdászjelölt. „Kiváló Hallgató Emlékérem” kitűntetést vehetett át Udvari Blanka Krisztina közgazdász. A Kari Tanácsa által alapított kétoldalas öntött érmet, melyet Soltra E. Tamás éremművész tervezett, azok a végzős hallgatók vehetik át, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, kiváló közösségi munkát végeztek és egyetemi polgárhoz méltó emberi magatartást tanúsítottak. Tanulmányi és közösségi munkájáért dékáni dicséretben részesültek György-Jánosi Réka Tímea, Márczi Viktória és Orosz Csaba közgazdászjelöltek.

A 2010/11-es tanév őszi szemeszterében a Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Doktori Iskolájában 4 doktorjelölt szerzett doktori fokozatot. Dr. Andreas Dahmen, Kelemen Zita és Parragh Bianka okleveles közgazdászokat és Dr. Józsa Gábor orvosdoktort az ünnepségen avatták doktorrá.

A diplomaátadó nyilvános tanácsülés egy másik ünnepélyes pillanata a végzett hallgatók esküje volt, akiket ezután közgazdászokká, okleveles közgazdászokká, okleveles szakértőkké, illetve szakközgazdászokká avattak. A végzett hallgatók képviseletében Czimer Zsuzsanna alapképzésben, Hujbert Zoltán mesterképzésben és Géczi Katalin egyetemi kiegészítő képzésben végzett hallgató esküdött fel a Nyugat-magyarországi Egyetem jogarára. Az ünnepség az oklevelek átadásával zárult.

 

Linkek:

Székely Csaba dékáni beszéde >>

Egyetemi képek >>

 

A képek megtekinthetők itt >>