2010.11.03. Nemzetközi Konferencia a Tudomány Napja alkalmából


Dr. Andrássy Adél beszámolója.

 

Karunk minden évben – csatlakozva a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz – szervez nemzetközi tudományos konferenciát, melyet ebben az évben gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulója és a Közgazdaságtudományi Kar megalakulásának 10 éves jubileuma alkalmából is szerveztünk. A Konferencia címe: „Hitel, Világ, Stádium” Gróf Széchenyi István munkásságát, törekvéseit összekapcsolta a mai magyar gazdaság növekedési nehézségeivel.

Plenáris előadóink, Professzor Dr. Székely Csaba, a Kar dékánja, Professzor Dr. Csaba László akadémikus, Közép-európai Egyetem, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, valamint Dr. Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a magyar reformkor és napjaink gazdaságpolitikájával, növekedési kilátásainkkal foglalkoztak. Az előadók kiemelték, hogy Széchenyi korának gazdaságfejlesztési, -növekedési gondjai, nehézségei sok tekintetben emlékeztetnek napjaink növekedési gondjaira. Gróf Széchenyi István gazdaságfejlesztési elképzelései, törekvései napjaink gazdaságpolitikája számára is követhető célokat tartalmaznak.

A plenáris előadások után 15 szekcióban folytatódott a tudományos tanácskozás. Az egyes szekciók témakörei a közgazdaságtudomány valamennyi területét átfogták. A társegyetemek és Karunk oktatóin, kutatóin kívül az üzleti élet több reprezentánsa is foglakozott az elméleti közgazdaságtan és a menedzsment tudományok, valamint a módszertan kérdéseivel is.

Úgy gondolom, hogy sikeres volt a konferencia: mintegy 160 előadó elemezte a mai magyar és az Európai Unió gazdasági jelenségeit, valamennyi egyetemről voltak vendégeink és a konferencia előadásait a hallgatóink is figyelemmel kísérték.

Dr. Andrássy Adél


A képek megtekinthetők itt >>