2010.10.06. KÖNYVAJÁNLÓHerczeg János – Juhász Lajos: Az üzleti tervezés gyakorlata

 

A könyv a BA alapképzés és az MA mesterképzés mellett a gazdasági jellegű posztgraduális képzéseknél egyaránt felhasználható és gyakorló vállalati vezetők számára is hasznos segítséget nyújt.

A piacgazdaságban létfontosságú az üzleti terv elkészítése. A vállalkozások tulajdonosainak és a menedzsmentnek ugyanis határozott elképzelésüknek kell lenni arról, hogy mit várnak el a vállalkozástól, milyen célokat akarnak elérni. A szakkönyv az üzleti tervezéshez kapcsolódó elvi alapokat és gyakorlati problémaköröket tárgyal, az üzleti életben felhasználható számítási példák segítségével biztosítja a jó megértést valamint a gyakorlati hasznosíthatóságot.

A mondanivaló középpontjában az üzleti tervezéssel kapcsolatos tervfejezetek mindegyike szerepel, de az elméleti hátterek részletes kifejtése helyett a gyakorlatorientáltság, az üzleti életben való használhatóság élvez prioritást. A tárgyalt témák kiterjednek az üzleti vállalkozás stratégiájára illetve a vállalati funkciók vizsgálatára is. A szakkönyv alkalmas arra, hogy a benne szereplő részletesen kidolgozott feladatok és problémakörök áttanulmányozása után, az Olvasó a mellékletben található feladatlapok segítségével a megszerzett tudását a gyakorlatban is tesztelje.

Herczeg János és Juhász Lajos