2008.08.29. Végső búcsú Prof. Dr. Gidai Erzsébettől
Prof. Dr. Gidai Erzsébet 
(1940–2008)Fájdalmas veszteség érte Karunkat. Hosszantartó, súlyos betegség következtében 2008.augusztus 19-én elhunyt Prof. Dr. Gidai Erzsébet, egyetemi tanár, a Közgazdaságtudományi Kar alapító dékánja.

1962-ben a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen közgazdász diplomát, majd 1969-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen pszichológus oklevelet szerzett. Négy és fél évtizedes felsőoktatási tevékenysége során több hazai és külföldi egyetemen oktatott.  A szakma iránti szeretete, hivatástudata, az új ismeretek iránti kíváncsisága, lelkesedése hallgatóságát és munkatársait is magával ragadta.  Mindig odaadóan, nagy érdeklődéssel figyelt a hallgatókra.  Megbecsült, a diákság által szeretett oktatója volt egyetemünkön kívül a Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemnek,  a Szegedi Tudományegyetemnek, a Berlini Közgazdaságtudományi Egyetemnek, a Goethe Egyetemnek (Frankfurt am Main), a Nagoya Egyetemnek (Japán).

Egyetemünkön 1995-tól oktatott. 20002006 között a Közgazdaságtudományi Kar dékánja, intézetigazgató egyetemi tanára volt. Az 1990-es évek végén néhány munkatársával együtt létrehozta a Gazdálkodási szakot. Dékáni irányítása, szakmai vezetése mellett a Kar több BA képzést akkreditáltatott nappali és levelező tagozaton. Posztgraduális képzéseket, felsőfokú szakképzéseket szervezett, indított el, és megalapította a „Gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata” doktori iskolát. Dékáni tevékenységének középpontjában a hallgatók álltak. Ajtaja mindig nyitva állt a hallgatók előtt, mindenkor, mindenki, bejelentés nélkül megkereshette. A határon túlról érkező hallgatókra külön figyelmet fordított, konzultációkkal, anyai tanácsokkal támogatta őket, figyelemmel kísérte egyetemen kívüli tevékenységüket is.

Kutatási tevékenysége alapvetően a gazdasági folyamatok elemzésére, nemzetközi összehasonlítására, a gazdasági és társadalmi folyamatok előrejelzésére, az egészség-gazdaságtan kérdéseinek vizsgálatára irányult. A jövőkutatás, prognosztika, egészség-gazdaságtan témák terén iskolateremtő volt.  Kutatásait is a szakma iránti érdeklődés, alázat jellemezte. Alapvető feladatának tekintette, hogy eredményei, megszerzett ismeretei az oktatási folyamatban hasznosuljanak. Több könyve a felsőoktatásban kötelező irodalom.

Jelentős volt közéleti tevékenysége. Tagja volt a Magyarok Világszövetsége Elnökségének, a Parlament Európai Integrációs Bizottságának, a Nemzeti Társaskörnek, a Százak Tanácsának, a Magyar Professzorok Egyesületének.  Szerkesztőbizottsági tagja volt a Prognosztika című és az Egészségügyi Gazdasági Szemle című folyóiratoknak. Megalapította a Gazdaság és Társadalom című folyóiratot és vezette a szerkesztőbizottságát. Elvei mellett harcisan kiállt, nemzeti elkötelezettségének mindig hangot adott, a szociális  problémák iránti érzékeny volt.

Professzor Dr. Gidai Erzsébetet a Közgazdaságtudományi Kar, illetőleg a Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet minden munkatársa mélyen gyászolja. Felkészült, a hazai és a nemzetközi tudományos körökben elismert, a hallgatók által megbecsült, szeretett professzort veszítettünk el. 

Sopron, 2008. augusztus 22.

Prof. Dr. Székely Csaba dékán
Dr. Andrássy Adél dékánhelyettes, intézetigazgató

A képek megtekinthetők itt >>