2008.01.15. Kiváló minősítés
Intézményi akkreditáció.

 

A Magyar Akkreditációs Bizottság a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karát a 2. akkreditációs eljárásban is kiválónak ("A" minősítés) értékelte és 2015-ig akkreditálta.

 

2007/10/XI/3.sz. MAB határozat:

Nyugat-Magyarországi Egyetem – Közgazdaságtudományi Kar: "A"

Az akkreditációs minősítés indoklása:

Az önértékelés, valamint a 2007 decemberében lezajlott helyszíni látogatás alapján a Bizottság véleménye szerint a Kar megfelel az akkreditációs követelményeknek. A Kar mintegy 10 éves működése alatt figyelemre méltó fejlődést ért el, oktatási tevékenysége megfelelő színvonalú és szerteágazó kutatási tevékenységet végez. A személyi és infrastrukturális feltételek biztosítottak, de az oktatói kapacitások és azok szerkezete és minősége további fejlesztést igényelnek. A Kar rövid múltja ellenére őrzi, és sikerrel ápolja az Egyetem történelmi múltjának hagyományait, ez nagy hatással van a hallgatók összetartása, valamint az oktatók és a hallgatók közötti kapcsolatok szempontjából. A Kar vezetése dinamikus és a határozott elképzelései vannak a jövőbeni problémák megoldása és a további fejlődés szempontjából.

Takács Eszter