2007.09.19. Aulaavató ünnepség
Prof. Dr. Székely Csaba 2007. szeptember 19-én elhangzott beszéde.
Magnifice Domine Rector,
Polgármester Urak,
Főosztályvezető Urak,
Dékán és Dékánhelyettes Hölgyek és Urak,
Tisztelt Hallgatók, és Oktatók,
Kedves Vendégeink!

A Kari Tanács nevében szeretettel üdvözlöm Önöket a Nyugat Magyarországi Egyetem Közgazdaság-tudományi Kara új aulájának és előadótermeinek ünnepélyes átadásán.


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kevés olyan helyzet van az életben – és ez különösen napjainkban igaz – amikor sok ember együttműködésével sikerül nagy jelentőségű dolgokat eredményesen véghezvinni. Ehhez távlatos gondolkodásra, jó szándékú cselekedetekre, kitartó munkára, és a csillagok kedvező konstellációjára, azaz szerencsére is szükség van.

A Közgazdaságtudományi Kar a Nyugat-Magyarországi Egyetem legfiatalabb kara, amely új fogaskerékként igyekszik beilleszkedni a régóta olajozottan működő gépezetbe. Ehhez azonban nemcsak alapítói szándékra és ötletre volt szükség, hanem megfelelő emberekre – oktatókra és hallgatókra – és az egyetemi oktatás színvonalát biztosító tárgyi feltételekre is.

Ezeket a feltételeket sikerült az elmúlt évek során, lépésről lépésre megteremteni, és a mai szép ünnep a bizonyítéka annak, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetem ma már minden igényt kielégítő Köz-gazdaságtudományi Karral is büszkélkedhet.

Ehhez szükség volt egyrészt egy koncepciózus, erős akaratú alapító dékánra, az egyetem mindenre kiterjedő segítségére, egy felsőoktatást támogató városra és polgármesterekre, a teret formáló építő művészre, az oktatási kormányzat részéről megértésre, és megfelelő feltételeket biztosító fejlesztési projektre, végül a terveket megvalósító vállalkozókra, és sok-sok alkotó emberre.

A Kar otthonát adó épület pénzügyi palotának épült. A történelem viharai következtében már többféle funkciót is betöltött, míg végre 2003 júniusában Sopron Megyei Jogú Város önkormányzata döntött az ingatlannak az Egyetem számára történő értékesítéséről. Ekkor már az épület egy bérelt szintjén zajlott a közgazdasági képzés. Az Oktatási Minisztérium egy hónap alatt jóváhagyta a vásárlást, és biztosította az anyagi kereteket. Csakhamar megszületett az udvar beépítésének ötlete is, amelyhez Kerényi József professzor, a tervező mellett többen is ötletekkel és jó tanácsokkal szolgáltak.

Az ötlet megvalósításához azonban több mindenre, így kész tervekre, továbbá a megvalósításhoz szükséges projektre is szükség volt. Az már korábban, Soproni Thurner Mihály polgármester működése óta köztudott volt, hogy a város kész mindent megtenni a felsőoktatás letelepítése és támogatása ügyében. A Kar fejlődése szempontjából hasonló jelentőségű volt az önkormányzat azonnali segítsége a tervezési díj előteremtése formájában – Walter Dezső akkori polgármester jelentős erkölcsi támogatásával.

2005 áprilisában született meg a tervezői szerződés, és májusban már átadásra kerültek az első terv-dokumentációk a Polgármesteri Hivatalban. És 2005 júniusában megtörtént a csoda: az Egyetemi Tanács módosította az addigi PPP szerződést, amelybe már a Közgazdaságtudományi Kar fejlesztései is belekerültek.

Az ezt követő időszak az avatatlan szemlélő számára üresjáratnak, bürokratikus huzavonának tűnhetett. Közbeszerzéses eljárás indult, melynek nyertese a Strabag Zrt. lett, további tervezői egyeztetések történtek, megindultak a feltáró régészeti munkák, az építési engedély megszerzéséért kellett szinte kilátástalan küzdelmet folytatni, és a fővállalkozónak is meg kellett bizonyosodnia a Minisztérium pénzügyi szándékainak komolyságáról stb.

Végül 2006 júniusában, az építési engedély kiadása után történhetett meg az első kapavágás, pontosabban ekkor jelent meg az első markoló az épület udvarán.

A párhuzamosan futó diasorozat néhány percben összesűrítve mutatja be az építkezés állomásait, a nulla szinttől a „ground zero"-tól a szerkezet teljes befejezéséig. Az eredményt pedig Önök is láthatják. A létesítmények határidőre elkészültek.

A diasorozatból is látható, hogy milyen nagy volumenű építési munka zajlott le az udvarunkon 2006. novemberétől 2007 augusztusáig. A tervezőknek és az építést kivitelezőknek köszönhető, hogy az udvar beépítése mellett az oktatás szinte zavartanul folyhatott. Néhány oktatói szoba átalakításán túl-menően semmi sem zavarta az oktatómunka szervezését, és az előadások, szemináriumok tartását. Kivéve az egyes kritikus időszakokat, amikor elkerülhetetlenül zajnak, illetőleg porszennyezésnek voltunk kitéve. Köszönet jár többek között Kassai Zoltán fő-építésvezetőnek, Szórádi Tamás építésvezetőnek, Molnár László helyi építésvezetőnek, Horváth K. Sándor művezetőnek, valamint minden alvállalkozónak és építőmunkásnak is.

De az utókor köszönetét elsősorban azok szolgálták meg, akik kivívták, elindították és vigyázták a projekt megvalósulását. A Közgazdaságtudományi Kar jelenlegi vezetése úgy értékelte, hogy e jelentős és a Kar számára történelmi jelentőségű előrelépés tényét emléktáblán is meg kell örökíteni. Az emléktábla avatása az ünnepség után, az épület földszinti lépcsőházában fog lezajlani. Ott a szűk tér miatt nem fogunk elférni valamennyien, ezért engedjék meg, hogy előzetesen felolvassam az emléktábla feliratát.


Ezen épületet 1925-ben a magyar kormány ajándékba adta Sopron Szabad Királyi Városnak 
az 1921-es népszavazás során tanúsított hűségéért.

Walter Dezső polgármester kezdeményezésére Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
– 2003. június 26-ai döntésével – 
eladta a Magyar Állam megbízása és meghatalmazása alapján  
– Dr. Faragó Sándor rektorsága idejében – 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának,  
melynek ez idei és egyben alapító dékánja Dr. Gidai Erzsébet volt.

polgármester úr és a dékán asszony kezdeményezésére került sor az udvar beépítésére, 
melynek terveit Dr. Kerényi József készítette. 
A terveket Sopron városa ajándékozta a karnak az épület
átadásának 80. évfordulójára. 

A tényleges megvalósítás a STRABAG Zrt. beruházásában
történt 2006.06.23. és 2007. 08. 31. között.

Walter Dezső akkori polgármester, aki a Kar létrehozását a Soproni Felsőoktatásért Alapítvánnyal is támogatta, valamint Prof. Dr. Gidai Erzsébet alapító dékán asszony ünnepségünkön fel is szólalnak, elmondják alapítói gondolataikat a résztvevők és az utókor számára. A Kar Tanácsa, és minden munkatársa nevében megköszönöm önzetlen, áldozatos munkájukat, és számunkra jövőt teremtő cselekedetüket.


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az új létesítmények ünnepélyes átadása mellett még egy okunk van arra, hogy büszkélkedjünk.

Több, mint egy évvel ezelőtt jelentős felajánlást tett karunknak Mendlik Lajosné, Mária néni, a festőmű-vész és pedagógus Mendlik Lajos özvegye. Mária néni ugyanis Karunkra hagyományozta tulajdonában maradt festményeinek túlnyomó részét, 110 akvarellt. A nagy művészeti értéket képviselő festmények karunk termeit fogják díszíteni a továbbiakban, de a megállapodás alapján kiállításon is bemutatjuk egy részüket – amelyek elfértek az új aula falán – a nagyközönség számára is. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára is ma, az ünnepség egyik záró akkordjaként kerül sor.

Köszönet Mendlik Lajosnénak a nagylelkű felajánlásért, és köszönet azoknak is, akik pénzt és fáradságot nem kímélve lehetővé tették, hogy a mai kiállítás megvalósulhasson.


Tisztelt Vendégeink!

A Karunkon hagyomány, hogy az anyagiakon túl az erkölcsi és a vallási értékek megőrzésére is nagy súlyt helyezünk. Sopron történelmére is gondoltunk, amikor megkértük a város nagy történelmi egyházainak képviselőit, hogy ökumenikus szertartás keretében adják áldásukat új létesítményeinkre. Köszönet Kálmán Imre római katolikus egyetemi lelkésznek és Gabnai Sándornak, a Soproni Evangélikus Egyházközség lelkészének, hogy kérésünknek eleget téve megáldják Aulánkat, s ezen keresztül új létesítményeinket.


Tisztelt Rektor Úr,
K
edves oktató kollégák, hallgatóink,
Kedves vendégeik!

Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket és ezzel is emelték ünnepségünk fényét.

Mindenkinek további jó ünneplést kívánok, és

 

Jó Szerencsét!


A képek megtekinthetők itt >>