2006.05.03–05. NRGI – Belföldi tanulmányút (IV. évf.)


A belföldi tanulmányutat tanszékünk a negyedéves Régiógazdaságtan főszakirányos, illetve a Projektfejlesztés mellékszakirányos hallgatóknak szervezi a második szemeszter végén.

 

A tanulmányút elsődleges célja, hogy a hallgatók az egyetemen szerezett elméleti alapokat gyakorlati ismeretekkel bővítsék. Arra törekszünk, hogy a tanulmányút során előforduló szakmai előadások, projektlátogatások, konferenciák és workshopok témái a szakirányokon oktatott tárgyakhoz szervesen kapcsolódjanak. Mivel igyekszünk az előadások témaköreinek minél színesebb palettáját felsorakoztatni, a hallgatóknak lehetőségük nyílik több területről is hiteles információhoz jutni, élményszerű tapasztalatot szerezni a térségben zajló legfontosabb gazdasági és turisztikai fejlesztésekről, területfejlesztési stratégiákról, kistérségi és határokon átnyúló együttműködési lehetőségekről, a kulcsprojektekről, a régió ügyét előrevivő civil és gazdasági kezdeményezésekről. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az előadásokat követően a hallgatók a megfogalmazott kérdéseiket interaktív módon meg is tudják vitatni az előadókkal és társaikkal. Ily módon nem csupán passzív tudásra tesznek szert, hanem maguk is aktív résztvevői az egyes programoknak.

Tovább a beszámolóhoz >>

A képek megtekinthetők itt >>>